OBD2Spy

OBD2Spy

Simplifies the process of testing car's components
Người dùng đánh giá
4.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.8
Phiên bản mới nhất:
4.14 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Makes it easy to connect to the CPU of the car to perform various diagnostics. Displays accurate readings of the oxygen sensor.
Shareware giải pháp cho ELM và mOByDic 2600 dựa OBD2 giao diện ! Một người dùng bằng lái xe, làm ơn tải và lắp đặt cái mới nhất là chứng Minh... và gửi cho chúng ta những Machine-ID được tạo ra trong biển đăng ký cửa sổ! Sau khi chúng tôi đã nhận tiền của ông máng trả bằng pay pal chúng tôi đã gửi cho anh một hợp lệ regkey cho OBD2Spy.
Xe phân tích Shareware giải pháp cho tất cả ELM và mOByDic2600 dựa OBD2 giao diện.
Giới hạn tính năng đối với mOByDic2600 và ELM327 trong unregistered phiên bản !
Nhất tính năng miễn phí cho ELM320, ELM322 và ELM323 lên tới phiên bản 2.05 !
Thử nó trước khi anh mua nó.
Thông tin được cập nhật vào: